Dikkat Ekonomisi.

Ekonominin temelini arz ve talep oluşturur. Bir nesneyi, fikri ya da herhangi bir şeyi değerli kılan talebinden daha az arz edilmesi yani onun az bulunmasıdır. Altını değerli kılan bu basit prensiptir. Dikkatimiz de benzer şekilde çalışır. Etkileşime girdiğimiz şeyler ne kadar birbirine benzerse değerleri o kadar azalır.

Yukarıdaki yumurtalar örneği de bunu gösteriyor. Altın yumurtaların yanındaki mavi yumurta bariz şekilde diğerlerinden farklı olduğu için dikkatimizi kolaylıkla kazandı.

One Good Work de mavi yumurta fikirlerle, insanların dikkatini kazanmanın zor olduğu bu dönemde, ürün ve hizmetinizle kullanıcısı arasındaki engeli ortadan kaldırır. Bunu en iyi şekilde yapmak için:

Bir çalışma grubu, bir mesajı olan bir işe odaklanır.

Sadeleştirir, basitleştirir, kontrast yaratmayı amaçlar.